MATERIALS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISTÒRIA DEL CINEMA

La primera pel·lícula de ciéncia ficció de la història del cinema. "Viatge a la lluna" de George Méliès (1902).
Fixeu-vos que al principi el cinema no tenia ni só ni color i les bobines eren curtes i totes les pel·lícules duraven 10 minuts com a màxim.La pel·lícula "Asalt i robatori d'un tren" de E.S.Porter (1906).
Penseu que els espectadors davant de les primeres pel·lícules no diferenciaven entre realitat i ficció.


"L'arribada del tren a l'estació" dels germans Lumière (1895).


La primera pel·lícula de la història "Sortida dels obrers de la fàbrica" del germans Lumière (1895).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ENCADENAT


La primera seqüència de la pel·lícula "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola (1979).
Fixu-vos en tot allò que es pot expressar a través de l'encadenat.
Que expresa la tercera imatge que sorgeix de les altres dos?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELS GÈNERES CINEMATOGRÀFICS 

1- EL MUSICAL

Fixeu-vos que les pel·lícules musicals utilitzen la música per expresar o bé els sentiments d'un personatge o bé per explicar el que està passant en la pel·lícula d'una forma musical. A través del cant, el ball, la música i les coreografies.

El fragment és de la pel·lícula "Cantant sota la pluja" de Stanley Donen i Gene Kelly (1952). 


2- LA CIÈNCIA FICCIÓ

Fixeu-vos en que les pel·lícules de ciència ficció inventen mons que no existeixen. Només cal veure els espais i els personatges que hi surten. Són pel·lícules que inventen realitats que no existeixen, que són producte de la imaginació.

El fragments és l'inici de la pel·lícula "La guerra de les galexies: L'imperi contraataca" d'Irvin Kershner (1980).
Un fragment d'una altra pel·lícula de ciència ficció. "Blade Runner" de Ridley Scott (1982).3- EL WESTERN O CINEMA DE L'OEST


L'element característic del cinema de l'oest és el fet que representa la lluita de l'ordre y la llei en front d'allò salvatge, és la conquesta de l'oest per part de la civilització. 
Els antagonistes d'aquestes pel·lícules solen ser o bé els salvatges que aterroritzen una població o els indis que habiten les terres salvatges.

Fixeu-vos en el vestuari dels personatges i en els elements característics de l'època i de la zona on passen aquestes pel·lícules: cavalls, carruatges, pistoles, barrets, el saló, la presó, el sheriff... 


Els dos directors més famosos que han dirigit pel·lícules de l'oest són: John fors i Howard Hawks.
Deixo un fragment d'una pel·lícula de cadascún d'ells.


Aquest fragment és de la pel·lícula "L'home que va matar Liberty Valance" de John Ford (1962).Un fragment de la pel·lícula "Riu vermell" de Howard Hawks (1948)4 - EL DOCUMENTAL


El documental es un tipus de pel·lícula en la que s'intenta reflectir la realitat tal i com és. 
Per tant, no es tracta de cap història inventada sinó que tracta sobre la realitat ja sigui d'un lloc, una persona...
És, doncs, explicar alguna cosa de la manera més real possible.

Un dels primers documentals del cinema "Berlin, sonfonia d'una gran ciutat" de Walther Ruttmanann (1927) que tracta sobre un dia a la ciutat de Berlin només utilitzant música i imatges.


I un documental del mateix estil (en el que només s'utilitza música i imatge) però molts anys després "Baraka" de Ron Fricke (1992).
Deixo penjada la pel·lícula sencera en set parts diferents. 
Espero que us agradi!


5- LA COMÈDIA

La comèdia és aquell gènere cinematogràfic que preten fer riure a l'espectador a través d'elements d'humor, d'ironia, d'absurd...

Alguns dels grans còmics del cinema són: Peter Sellers, Charles Chaplin, Buster Keaton, Jerry Lewis...
Deixo un fragment de pel·lícules protagonitzades per cadascún d'ells.

PETER SELLERS:

Una seqüència de "La festa" (1968) de Blake Edwards.BUSTER KEATON:

Deixo penjada la pel·lícula sencera en 5 parts de "El modern Sherlock Holmes" (1924) de Buster Keaton.CHARLES CHAPLIN:

Una seqüència de "El gran dictador" (1940) de Charles Chaplin.

JERRY LEWIS:

Una seqüència de "Embolic als grans magatzems" (1963) de Jerry Lewis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA DIRECCIÓ DE LA MIRADA

En totes les imatges la mirada hi fà un recorregut però, on mira primer la mirada?
El que mira primer la mirada són els objectes en moviment que apareixen en la pantalla.

"Baraka" (1992) de Ron Fricke

El segón que mira són les zones diferents (el contrast): si la imatge es tota fosca l'ull mirarà cap a la llum.

Diego Velázquez "Las meninas" (1656)
 
Amb el color passa el mateix: si la imatge és tota de colors càlids (vermells, grocs, tronges...) l'ull mirarà la zona de colors freds (blaus, verds, liles...) i al revés si la imatge és tota de colors freds l'ull mirarà la zona de color càlids. A allò diferent (el contrast).


Henri Matisse "Harmonia en roig" (1908)

 Paul Gauguin "La bacaina" (1891)

Piet Mondrian 

Finalment la mirada fà aquest camí seguint les linies de composició: Així doncs, si la composició és en triangle l'ull mira sempre primer a dalt (l'angle superior) i passarà pels altres dos angles després per finalment mirar al centre.
Si la composició és en quadrat la mirada sempre tendirà a mirar al mig d'aquest.

Piero della Francesca "La resurrecció de Crist" (1463-1465)

Caravaggio? "El dentista" (1607-1609)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SEQÜÈNCIA ELABORADA I EL PLA SEQÜÈNCIA


La seqüència elaborada és aquella que ens permet en molt poc temps de la pel·lícula ensenyar com passa molt de temps de la història.
"Ciutadà Kane" (1941) d'Orson Welles:

j

El pla seqüència és aquell que mostra una unitat d'acció, d'espai i de temps en un únic pla de llarga duració.

Deixo penjats tres plans seqüència de les pel·lícules "Set de mal" (1958) d'Orson Welles, "Els 400 cops" (1959) de François Truffaut i "Un dels nostres" (1990) de Martin Scorsese:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------